Skoleåret 2024/25

Vi gleder oss over at vi kan starte med årets først inntak, for skoleåret 2024/25. Vi har et 2. inntak 15. mai og om du ønsker å bli en del av dette, er det viktig at din søknad er komplett innen denne fristen, altså at alle dokumenter er lagt ved og godkjente, for at din søknad skal bli tatt med i årets andre inntak. 

Du har nå fått svar på din søknad om skoleplass og eventuelt internatplass. Svaret er sendt til den e-postadressen som ble brukt ved registrering av bruker i iSkole. Svar er kun sendt til de som søkte og hadde alle dokumenter vedlagt i søknaden innen 30. mars.

Vi vil informere om at ved avslag på hybel, skal eventuell klage sendes til vår Firmapost. Skolen har en egen klagenemd. Vi har hybler inne i skolebygget og i rødbyen, hybelhusene utenfor skolebygget. I hybelhusene er det felles toalett, stue og kjøkken, men eget soverom. Vi gir ingen informasjon om hvor du som kommende elev blir boende. Informasjon om din plassering i internatet, blir gitt ved innflytting/skolestart. 


Har du fått internatplass for skoleåret 2024/25, er det viktig at vi 
får informasjon om hvilke møbler du eventuelt ønsker at skal trekkes ut fra hybel. 

Har du fått tilbud om skoleplass for skoleåret 2024/25, men ombestemmer deg før skolestart, ta kontakt med oss for å gi oss beskjed om dette. 

Har du ved 1. inntak fått beskjed om at du er på venteliste? Da vil vi ta kontakt med deg når du er nummer en på listen og ved eventuell ledig skoleplass. 

Søkte du om skoleplass hos oss etter søknadsfristen 30. mars, bør du søke innen vårt 2. inntak med søknadsfrist 15. mai. Etter 15. mai er det fortløpende inntak og eventuelt plassering på venteliste.

Første skoledag i skoleåret 2024/25 er mandag 19. august 2024. Vi kommer tilbake med informasjon om skolestart, åpning av internat og annen informasjon som er relevant for at du skal få en trygg ankomst og start som elev ved Feiring videregående skole. Informasjonen vi deler her på nettsidene våre vil også bli sendt ut per e-post før 1. juli 2024. 

 

Har du fått skoleplass og er over 18 år? Da vil informasjon om skolestart/internat kun bli sendt ut til deg som er myndig, ikke til dine foreldre. Om du ønsker at en forelder/støtteapparat skal kunne be om og få utlevert informasjon per e-post eller telefon, er det viktig at du gir samtykke til dette ved å sende en e-post. 

Har du som forelder eller støtteapparat behov for å overnatte i nærheten ved skolestart? Ta kontakt med oss for å få informasjon om vår avtale med Villa Hasselbakken, et overnattingssted noen få kilometer fra skolen.

Visjon og verdigrunnlag

Skolen har hatt en involverende prosess med alle medarbeidere våren 2024, hvor målet for prosessen var å komme frem til en visjon, som bygger på de verdiene skolen har valgt å bygge sin virksomhet på. 

Visjonen som bygger på de valgte verdiene, skal være både en rettesnor og målsetning for alle ved skolen, elever og ansatte, i det daglige og i den videre utviklingen av skolen. 

Verdiene skal vises i alt det gode arbeidet vi gjør og de skal brukes aktivt av både medarbeidere og elever. Visjonen vår skal prege skolehverdagen. 

Visjonen skal være sentral i hvordan vi skal lykkes med våre mål for en god skole og en god arbeidsplass. Visjonen skal være en motivasjon og den skal fortelle oss om verdien i hver enkelt av oss og den innsatsen vi legger ned. 

Læring i et trygt fellesskap

Læring

Vi veileder og støtter deg mot målene dine. 
Vi legger til rette for faglig og sosial læring. 

Vi tilpasser læring på veien mot mestring. 

Trygghet

Vi skaper trygge rammer gjennom forutsigbarhet og tilstedeværelse. 
Vi har fokus på å skape gode relasjoner. 
Vi skaper trygghet gjennom inkluderende fellesskap. 

Fellesskap

Vi  tar vare på hverandre. 
Vi mestrer sammen. 
Vi respekterer hverandre.