Velkommen til oss!

Vurderer du å søke skoleplass hos oss på Feiring videregående skole skoleåret 2023/24 og ønsker å bli bedre kjent med oss og vårt tilbud? Meld deg på åpen dag! Søkerportalen åpner

1.januar 2023 og det er derfor mange som ønsker å besøke skolen i denne perioden. 

 

Åpen dag vil gi deg muligheten til å bli bedre kjent med skolen og det skolen har å tilby.
Du vil få en omvisning i skolebygget og i hybelhus.
Skolens ansatte ønsker deg velkommen! 

Bli bedre kjent med oss

Vi arrangerer åpen dag i januar, februar og mars. Her vil aktuelle søkere, foreldre, rådgivere og andre aktuelle deltakere få muligheten til å bli bedre kjent med skolen og det skolen har å tilby. Deltakere ved åpen dag vil få en presentasjon om skolen og vårt tilbud, omvisning i skolebygg og vil bli kjent med noen av de ansatte ved skolen. 

Det å bli bedre kjent med skolen og ikke minst det å få en omvisning på skolen, vil i de fleste tilfeller skape trygghet for den kommende eleven. Et besøk og en omvisning av skolen før en eventuell skolestart vil kunne bidra til en bedre skolestart for eleven. Elever ved Feiring videregående skole har ofte behov for trygge rammer for å takle skolehverdagen. 
Den aktuelle søkeren kan komme alene, men ofte føles det trygt med følge.

Åpen dag 2023

Datoer som er fullbooket er fjernet fra listen nedenfor. Om ingen av disse datoene passer deg, ta kontakt for nærmere avtale når det gjelder et besøk på skolen.