Feiring videregående skole

Har du lærevansker, psykiske og/eller fysiske utfordringer og sliter med å fullføre videregående opplæring? Da kan vi være skolen for deg!

Feiring videregående skole

Feiring videregående skole tilbyr videregående opplæring for ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Våre elever har på grunn av psykiske/fysiske utfordringer eller lærevansker behov for mer tilrettelegging i utdanningen enn den offentlige skole kan gi dem.

Målet til skolen er læring og fullføring for alle elever.

Skolen ligger i Feiring i Eidsvoll kommune. Skolen eies av Videreskolene AS, en non-profit stiftelse som også eier Krokeide videregående skole i Bergen. Begge skolene er godkjent etter friskoleloven §2-1 f og er landsdekkende.

Vi hjelper deg å lykkes!

Feiring videregående skole har som formål å tilby videregående opplæring til ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring for å nå sine mål om å ta en yrkesfaglig utdanning eller kvalifisere seg for videre studier på universitet eller høyskole.

 

Det er viktig å merke seg at vi ikke driver behandling ved skolen, men at vi arbeider helseforebyggende for at alle elevene skal kunne gjennomføre utdanningen sin.

Skoletilbudet og botilbudet er kostnadsfritt for elevene.

Kort om Feiring vgs

Krokeide videregående skole

Feiring videregående skole og Krokeide videregående skole har et godt samarbeid og begge skolene eies av Non-Profit stiftelsen Krokeide gjennom Videreskolene AS. 

Videreskolene AS

Videreskolene AS er eiere av skolene Feiring videregående skole og Krokeide videregående skole. Skolene er landsdekkende friskoler og godkjent etter privatskolelovens §2-1 f.

Skoledriften er fullfinansiert av staten gjennom et elevtilskudd og et årlig internattilskudd over statsbudsjettet i kapittel 227 post 78. Utdanning og botilbud er grunnet disse tilskuddene kostnadsfritt for elevene. Skolene er godkjent for inntil 468 elever totalt.