Feiring videregående skole

Feiring videregående skole er et tilbud for de som har utfordringer med å fullføre opplæring ved offentlig videregående skole grunnet lærevansker, psykiske og/eller fysiske utfordringer.

Vi ønsker at du skal oppleve at du får hjelp til å løse dine utfordringer (enten pedagogisk, helsemessig eller sosialt) før det blir et altoverskyggende problem som får konsekvenser for læringen og skolegangen din. Vi ønsker at du skal oppleve mestring og vi ønsker at du skal oppleve å bli inkludert i et fellesskap på skolen og i fritiden.

 

Elever som søker seg til Feiring videregående skole har ofte hatt ulike faglige støttetilbud i tidligere skolegang. Her på Feiring videregående skole ønsker vi at alle skal få tilrettelagt sin skolesituasjon på en slik måte at det ikke er nødvendig med egne grupper, egne assistenter eller lærere. Vårt mål er at alle elevene skal ha undervisning sammen med sin klasse. Vår erfaring er at mange elever som har hatt behov for ulike faglige støttetilbud tidligere, opplever å lykkes på Feiring uten avvik fra læreplanen.

 

 

Åpen dag 2023

Datoer som er fullbooket er fjernet fra listen nedenfor. Om ingen av disse datoene passer deg, ta kontakt for nærmere avtale når det gjelder et besøk på skolen. 

Bli bedre kjent med vårt tilbud

Les mer om

Les mer om

Eleverfaringer

Les om elever som går eller har gått på Feiring videregående skole og deres opplevelse av å være elev på akkurat denne skolen. 

robin marco profilbilde
Robin Marco,22
Påbygg VG3
Jeg visste at jeg er...
aranka
Aranka,24
Påbygg VG3
Jeg har ikke opplevd å...
iris profilbilde
Iris, 25
Påbygg VG3
Dette er den beste skolen...