Feiring videregående skole er et tilbud for de som har utfordringer med å fullføre utdanning grunnet lærevansker, psykiske og/eller fysiske utfordringer.

Vi ønsker at du skal oppleve at du får hjelp til å løse dine utfordringer før utfordringene blir et større problem som får konsekvenser for læringen og skolegangen din. Vi ønsker at du skal oppleve mestring og vi ønsker at du skal oppleve å bli inkludert i et fellesskap på skolen og i fritiden. Vårt mål er at du skal lykkes og at du skal fullføre videregående opplæring. 

 

Alle elevene har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Mange av elevene har dårlige skoleerfaringer, oppvekstproblematikk og mobbehistorikk. De fleste av våre elever kjenner på en etterlengtet trygghet, økt selvfølelse og noen får venner for første gang. Vi skaper gode historier med elever som både har et ønske om og evnen til læring.

Våre eiere Videreskolene AS har på en god måte formulert hva vi kan tilby elevene når det gjelder den særskilte tilrettelagte opplæringen. 

Alle elevene ved Feiring videregående skole har et dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Et av inntakskravene er at søkeren må legge ved en sakkyndig vurdering som sier noe om hvilken lærevanske eller diagnose søkeren har.

Elever som søker seg til Feiring videregående skole har ofte hatt ulike faglige støttetilbud i tidligere skolegang. Her på Feiring videregående skole ønsker vi at alle skal få tilrettelagt sin skolesituasjon på en slik måte at det ikke er nødvendig med egne grupper, egne assistenter eller lærere. Vårt mål er at alle elevene skal ha undervisning sammen med sin klasse.

Skoleplass for skoleåret 2024/2025

Du kan nå søke skoleplass for skoleåret 2024/25 og vårt 2. inntak vil bli tatt etter søknadsfrist 15. mai.  Søkeportalen åpnet 1. januar 2024 og søkeportalen er åpen frem til siste virkedag før 1. oktober. 
Vi ønsker gjerne at du tar kontakt med oss om du har spørsmål om vårt tilbud. Du er velkommen til å besøke oss. Du vil få mer informasjon om vårt konsept, i tillegg til at du vil få en omvisning i skolebygget. Dette besøket kan være avgjørende for våre søkere, for å få en avklaring på om vi er det riktige valget.

Les mer om

Les mer om

Eleverfaringer

Les om elever som går eller har gått på Feiring videregående skole og deres opplevelse av å være elev på akkurat denne skolen. 

5E5521A8-1
Martine, 33
Helse- og Oppvekstfag VG1
Som ung voksen å komme...
Black and White Square Architectural Logo (1)
Lucas, 23
Studiespesialisering VG3
Jeg hadde ikke klart det...
Black and White Square Architectural Logo
Sofia, 17
Helse- og oppvekstfag VG1
Jeg har aldri vært faglig...