Søk skoleplass ved Feiring vgs

Har du lærevansker, psykiske og/eller fysiske utfordringer som gjør at du behøver god tilrettelegging for å fullføre videregående opplæring? 

Vi hjelper deg å lykkes!

Opptakskrav

Sakkyndig vurdering
Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent sakkyndig instans utenfor skolen, for eksempel spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, PPT, behandlingssted, psykolog, lege, NAV (ved sakkyndig) eller lignende. En sakkyndig vurdering er i denne sammenheng en bekreftelse på din diagnose eller lærevanske.

Fullført grunnskole (vitnemål)
Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis/
karakterutskrifter fra tidligere gjennomført videregående opplæring (ikke utskrift fra VIGO). Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på.

Dersom disse tre kravene er innfridd og dokumentert, er du kvalifisert til å bli tatt opp ved et utdanningsprogram ved skolen.

Ungdomsrett eller realkompetansevurdering
Dersom du er over 18 år og fremdeles har ungdomsrett, trenger vi dokumentasjon på dette – og dersom du er 25 år eller mer må du søke om realkompetansevurdering.

Du har rett til å få vurdert din realkompetanse når du søker videregående opplæring med voksenrett. Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l.


Merk deg følgende: Du ikke kan ta opp igjen fag hos oss, med mindre du har benyttet deg av retten til omvalg. Har du avsluttet et studieprogram etter 1. november, har vi ikke lov til å tilby deg det samme utdanningsprogrammet  hos oss. Du har da muligheten til å søke et annet utdanningsprogram vi tilbyr ved skolen.

Søknadsfrister

Søkeportalen er nå åpen og du kan søke skoleplass for skoleåret 2024/25. 
Søknadsfrist er 30. mars 2024.

Ved ledige plasser vil det bli gjennomført nytt inntak etter 15. mai. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs inntak, vil det bli gjennomført fortløpende inntak fram til kl. 12.00 siste virkedag før 1. oktober.

Det må søkes om skoleplass og hybel for hvert skoleår. 

 

Slik søker du:

Søk skoleplass via vår søkerportal i iSkole

Alle dokumenter må legges inn digitalt i vår søkeportal av deg som søker. Vi ønsker ikke å motta dokumentasjon på e-post eller per post, dette med hensyn til personvern. 

Vi veileder deg gjerne i søknadsprossesen og om du skulle ha utfordringer med å fullføre søknaden. Trenger du hjelp i søknadsprosessen eller har spørsmål om inntak, ta kontakt ved å trykke på knappen under, «Inntak og søknad».