Søk skoleplass nå!
Søknadsfrist er 30.mars

Ved ledige plasser vil det bli gjennomført nytt inntak etter 15. mai. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs inntak, vil det bli gjennomført fortløpende inntak fram til kl. 12.00 siste virkedag før 1.oktober

Opptakskrav

 • Behov for tilrettelagt opplæring
  Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent sakkyndig instans utenfor skolen, for eksempel spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, lege, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.
 • Ungdomsrett eller realkompetansevurdering
  Dersom du er over 18 år og fremdeles har ungdomsrett, trenger vi dokumentasjon på dette – og dersom du er 25 år eller mer må du søke om realkompetansevurdering.
  Sjekk hvordan du kan søke om realkompetansevurdering her.
 • Fullført grunnskole (vitnemål)
  Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis/
  karakterutskrifter fra tidligere gjennomført videregående opplæring (ikke utskrift fra VIGO). Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på.

 

Dersom disse tre kravene er innfridd og dokumentert, er du kvalifisert til å bli tatt opp ved et utdanningsprogram ved skolen.

 

Merk deg følgende: Du ikke kan ta opp igjen fag hos oss, med mindre du har benyttet deg av omvalgsretten. Har du avsluttet et studieprogram etter 1. november, har vi ikke lov til å tilby deg det samme utdanningsprogrammet  hos oss. Du har da muligheten til å søke et annet utdanningsprogram vi tilbyr ved skolen.

Søknadsfrister

Søkeportalen åpner 1. januar.
Søknadsfrist er 30. mars 2023.

Ved ledige plasser vil det bli gjennomført nytt inntak etter 15. mai. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs inntak, vil det bli gjennomført fortløpende inntak fram til kl. 12.00 siste virkedag før 1. oktober.

Det må søkes om skoleplass og hybel for hvert skoleår. 


Slik søker du:

Søk skoleplass via vår søkerportal i iSkole

Vi veileder deg gjerne i søknadsprossesen og om du skulle ha utfordringer med å fullføre søknaden. Trenger du hjelp i søknadsprosessen eller har spørsmål om inntak, ta kontakt ved å trykke på knappen under, «Inntak og søknad».