Utdanningsprogram

Videregående opplæring bygger på grunnskolen og kvalifiserer til arbeidsliv eller videre studier. Ansatte ved Feiring videregående skole representerer mange ulike profesjoner og kompetanser, og jobber tverrfaglig i dialog med deg for å legge best mulig til rette for din læring innenfor det utdanningsprogrammet du velger.

Studiespesialisering

Dersom du liker teorifag og ønsker å studere videre på høyskole eller universitet, er dette rett utdanningsprogram for deg. Studiespesialisering er et treårig løp som består av både fellesfag og valgfrie programfag.

Helse og oppvekst

Vi tilbyr yrkesfag innen helse og oppvekst. Dersom du liker å jobbe med mennesker og ønsker et mer praktisk rettet utdanningsløp, kan dette være rett utdanningsprogram for deg. Etter gjennomført toårig skoleløp på yrkesfag, kan du fullføre den yrkesfaglige opplæringa med toårig læretid i bedrift, eller du kan ta Vg3 Påbygging til til generell studiekompetanse for å kvalifisere deg til videre studier på høyskole eller universitet.

Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygg er linja for deg som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller har tatt fagbrev tidligere og nå ønsker generell studiekompetanse. Dette gir mulighet til videre studier på høgskole eller universitet.