Studiespesialisering

Dersom du liker teorifag og ønsker å studere videre på høyskole eller universitet, er dette rett utdanningsprogram for deg. Studiespesialisering er et treårig løp som består av både fellesfag og valgfrie programfag.

Kort beskrivelse

Vg1 Studiespesialisering

I det første året på studiespesialisering er fellesfagene fremmedspråk, kroppsøving, norsk, engelsk, geografi, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Av fremmedspråk tilbyr Feiring vgs. for tiden spansk. Du kan fortsette på Vg2 på Feiring vgs. eller fullføre studieløpet på en annen skole.

Vg2 Studiespesialisering/ Språk, samfunnsfag og økonomi

I det andre året på studiespesialisering er fellesfagene fremmedspråk, kroppsøving, matematikk, eldre historie og norsk. På Vg2 velger du to programfag som fordypningsfag. Du må ha disse to programfagene både på Vg2 og Vg3. På Feiring vgs. tilbyr vi fag fra programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Se mer om programfag/valgfag nedenfor.

Vg3 Studiespesialisering/ Språk, samfunnsfag og økonomi

I det tredje året på studiespesialisering er fellesfagene norsk, kroppsøving, religion, nyere historie og eventuelt fremmedspråk (for de som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen). På Vg3 fortsetter du med de to valgte programfagene fra Vg2. Du velger et nytt valgfag for Vg3.

Programfag/Valgfag

Programfag Vg2

Valgfag Vg2

Programfag Vg3

Valgfag Vg3

Vi tilbyr følgende:

Etter endt utdanning

Etter Studiespesialisering Vg3 er mulighetene mange. Du har nå vitnemål og generell studiekompetanse som gjør at du kan søke høgskoleutdanning. Du vil og være mer ettertraktet på arbeidsmarkedet nå som du har fullført videregående opplæring.

 

Mats Langstrand

Avdelingsleder Studiespesialisering Feiring videregående skole