Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om deg og andre besøkende her på nettstedet vårt.

Redaksjonelt ansvar

Skolen, ved rektor/daglig leder, har det redaksjonelle ansvaret for nettstedet vårt. Kjernetekster knyttet til vår virksomhet og skolekonsept er utarbeidet i samarbeid med skoleeier Videreskolene og vår søsterskole Krokeide vgs. Vi har imidlertid også egne tekster og bilder som beskriver vår lokale egenart.

Personvern og sikker bruk av personopplysninger

Vi gir aldri fra oss opplysninger om deg og din bruk av vårt nettsted med mindre slik utlevering er lovbestemt eller det er rettslig grunnlag for det.

 

Tilgang til dine opplysninger er avgrenset til skolens ledelse og administrasjon som må ha tilgang for å kunne gjøre jobben sin – for eksempel svare på henvendelser på vårt kontaktskjema og distribuere nyhetsbrev. Alle våre ansatte har taushetsplikt om all informasjon de behandler i jobbsammenheng.

Personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Når du besøker vårt nettsted – gjennom å klikke på de ulike sidene, eller tar kontakt via kontaktskjemaet – oppgir du opplysninger om deg som person og/eller din nettbruk.

Behandlingsansvarlig

Feiring videregående skole AS ved Rektor/daglig leder er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven – det vil si er ansvarlig for informasjonssikkerheten ved bruk av nettstedet vårt.

 

Skoleeier Videreskolene (gjennom skolestyrene) sammen med den daglige ledelsen av skolene Krokeide vgs og Feiring vgs, er ansvarlig for at

  • det er etablert systemer som sikrer at all behandling av data er gjort på en sikker og forsvarlig måte.
  • data er tilgjengelig for de som har rett til innsyn
  • dokumentasjon på den databehandlingen som utføres i vår virksomhet – herunder bruk av skolens nettsted – er i samsvar med føringer i personopplysningsloven.

Databehandler

Databehandler er den som behandler data på vegne av den behandlingsansvarlige. Underleverandører er definerte som databehandlere. Gjennom våre databehandleravtaler med ulike leverandører av IT-tjenester til oss, blir det stilt krav om sikkerhet og konfidensialitet dersom våre leverandører i deres supportarbeid overfor oss får tilgang til personopplysninger. Behandling av personopplysninger skjer etter gjeldende lov og forskrift.

Informasjon lagret i elektroniske skjema

Når du fyller ut kontaktskjemaet vårt på krokeidevgs.no og haker av for samtykke etter å ha lest denne personvernerklæringen, vil informasjonen du gir fra deg kun bli behandlet av den/de i skolens administrasjon som trenger informasjonen til sin saksbehandling. Vi ber alle som benytter seg av vårt kontaktskjema, om ikke å skrive noe personlig eller sensitivt i meldingsfeltet.

 

Vi lagrer skjemainformasjonen: navn, epostadresse og melding, så lenge vi behandler din henvendelse. Deretter slettes meldingen og personopplysningene dine.

Abonnement på nyhetsbrev

Når du melder deg på nyhetsbrev på feiringvgs.no, lagrer vi navn og epostadressen din. Vi vil ikke bruke din epost til noe annet enn å sende nyhetsbrevet vårt til deg.

 

Når du melder deg av nyhetsbrevet vårt, vil all informasjon om deg bli slettet.

Webanalyse og Google Analytics

Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vårt nettsted for å utarbeide statistikk for å lage et best mulig brukervennlig nettsted gjennom et tilpasset informasjonsnivå for våre besøkende. Hvilken informasjon som blir lagret om deg avhenger av hvilke valg du gjør i cookiesetting når du besøker nettstedet vårt.

 

Vi bruker statistikkverktøyet Google Analytics. Verktøyet bruker cookies (informasjonskapsler) for å analysere hvordan besøkende finner og bruker nettstedet vårt.

 

Informasjonen som blir generert av slike cookies, inkludert IP-adressen din, blir sendt til Google og lagret på en server i USA. Disse opplysningene er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

 

Dersom du ikke ønsker å bidra til denne nettstedsanalysen, kan du reservere deg mot det.

Informasjonskapslar (cookies)

Sporing av konverteringer for annonsering

 

Vi måler resultatene fra vår informasjonsvirksomhet ved å rapportere hvor mange kontakthenvendelser som kommer fra en kampanje. Formålet er å kunne optimalisere og effektivisere vår informasjon til deg.

 

Hvilke data sporer vi?  Vi sporer at du har gjennomført en konkret handling på vårt nettsted, og fra hvilken kilde du kom inn til vårt nettsted. Disse dataene knyttes også til andre data som samles til statistikk (se over).

 

Vårt behandlingsgrunnlag er en Legitim interesse. Databehandlingen setter oss i stand til å bruke våre ressurser mest mulig effektiv, og spare både krefter og penger på tiltak som ikke skaper resultater. I de tilfeller hvor datainnsamlingen ikke er mulig å gjennomføre uten at data kobles til annen informasjon hos tredjepart baserer vi oss på ditt aktive samtykke.

 

Databehandlingen følger de samme prinsippene som for generelle statistikkformål. Med grunnlag i legitim interesse samler og behandler vi data i Google Analytics, samt at vi sender data til Google Ads med bruk av såkalt Consent Mode (data sendes uten cookie-informasjon). Har du gitt samtykke til “markedsføring” sender vi data til Google Ads på vanlig måte, samt til Facebook, Bing og eventuelle andre annonseleverandører (mer om annonsering under).

Målretting av annonser

 

Vi samler data om din atferd på våre nettsider og deler disse med ulike annonseleverandører (databehandlere), med det formål å oppnå mer presis målretting av annonser.

 

Hvilke data samler vi? Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (avledet fra IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. Dette id-nummeret er en felles identifikator for deg på tvers av alle nettsteder du besøker, som utveksler data med de samme annonseleverandørene.

 

Vårt behandlingsgrunnlag er samtykke, som du gir ved å akseptere “markedsføring” som formål (eller “alle”) når du besøker våre nettsider. Du kan endre ditt samtykke på vår cookieside.  

 

Hvordan behandler vi personopplysninger? Data samles fra din nettleser når du besøker våre sider, og sendes til lagring og bearbeiding hos annonseleverandøren. Vi benytter flere ulike leverandører, inkludert Google Ads, Facebook og Microsoft Bing. I neste omgang blir du plassert i ulike “målgrupper” hos disse leverandørene, som gir mulighet til at vi kan kjøpe annonsering av dem som du får se når du besøker andre nettsteder i deres nettverk. Derfor vil du kunne se annonser for oss på mange ulike steder etter at du har besøkt våre sider. Data om deg inngår også i din generelle profil hos leverandøren, og brukes til å beskrive dine interesser og anslå andre karakteristika ved deg (profilering). Hvis du har oppgitt kontaktopplysninger eller annen personlig informasjon til leverandøren (f.eks. Facebook), så knyttes dataene også opp mot dette. Dette gir grunnlag for at andre annonsører som benytter samme annonsenettverk kan kjøpe annonser med mer presis målretting. Konsekvensen for deg er at de annonsene du får se blir mer tilpasset deg og din situasjon. For å unngå at data om din atferd på våre sider benyttes på denne måten kan du unngå å gi samtykke til bruk av cookies til “markedsføring”. For å unngå generelt at annonseleverandører samler slike data og benytter dette til å lage en profil på deg kan du enten slette/avvise alle cookies i din nettleser, eller redigere dine innstillinger hos leverandøren. Her er linker til hvordan du kan gjøre dette hos Google og Facebook.

Vår Cookie-erklæring

Vi har utarbeidet egen cookieerklæring for nettstedet feiringvgs.no. Her kan du
  • se din cookie-status
  • endre dine cookie-innstillinger
  • endre eller trekke ditt samtykke
Klikk her for å lese vår cookieerklæring eller endre cookie-innstillinger.