Ledige stillinger

Feiring videregående skole har som formål å tilby videregående opplæring til ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring for å nå sine mål om å ta en yrkesfaglig utdanning eller kvalifisere seg for videre studier på universitet eller høyskole. Du kan bli en del av Feiring videregående skole og du kan gi ungdom og unge voksne muligheten til å lykkes.

Nattevakt - en god støtte for våre elever

Vi søker etter en nattevakt, som kan være en god støtte for våre elever. Stillingen inngår i det sosialmedisinske hjelpeapparatet ved skolen. Dette er en viktig del av skolens drift og elevenes hverdag. Det sosialmedisinske hjelpeapparatet samarbeider tett med den pedagogiske virksomheten ved skolen.