Visjon og verdigrunnlag

for elever og ansatte ved Feiring videregående skole

Visjon og verdigrunnlag

Skolen har hatt en involverende prosess med alle medarbeidere våren 2024, hvor målet for prosessen var å komme frem til en visjon, som bygger på de verdiene skolen har valgt å bygge sin virksomhet på. 

Visjonen som bygger på de valgte verdiene, skal være både en rettesnor og målsetning for alle ved skolen, elever og ansatte, i det daglige og i den videre utviklingen av skolen. 

Verdiene skal vises i alt det gode arbeidet vi gjør og de skal brukes aktivt av både medarbeidere og elever. Visjonen vår skal prege skolehverdagen. 

Visjonen skal være sentral i hvordan vi skal lykkes med våre mål for en god skole og en god arbeidsplass. Visjonen skal være en motivasjon og den skal fortelle oss om verdien i hver enkelt av oss og den innsatsen vi legger ned. 

Læring i et trygt fellesskap

Læring

Vi veileder og støtter deg mot målene dine. 
Vi legger til rette for faglig og sosial læring. 

Vi tilpasser læring på veien mot mestring. 

Trygghet

Vi skaper trygge rammer gjennom forutsigbarhet og tilstedeværelse. 
Vi har fokus på å skape gode relasjoner. 
Vi skaper trygghet gjennom inkluderende fellesskap. 

Fellesskap

Vi  tar vare på hverandre. 
Vi mestrer sammen. 
Vi respekterer hverandre.