Takk for besøket!


I går, 10. juni 2024, fikk vi besøk av tre damer som kjenner til oss fra tidligere. Stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen og Turid Kristensen og vår kjære ordfører Nina Kristengård ankom Feiring i går og det tok kort tid før vi kunne merke at de var engasjerte i skolen vår. De hadde god innsikt i at vi arbeider med forebygging av utenforskap. Paragrafer og økonomisk bistand har de innsikt i. Det de ikke visste var at vi i fjor hadde 69 % fullføringsgrad. Det imponerer oss og det imponerte de. Det både disse tre damene og vi ser er et behov, er å kunne utvide vårt tilbud. De ser behovet ved å øke elevtallet ved Feiring videregående skole. En økning som vil resultere i at antall ungdom og unge voksne som opplever utenforskap og som ikke har fullført videregående opplæring, får muligheten til å få vitnemål eller kompetansebevis med den tilretteleggingen de har behov for.

Fokuset under dette besøket skulle være: «Hva skal til for at vi kan øke elevtallet og hva skal til for at vi kan gi flere unge lovende skoleplass ved Feiring med den tilretteleggingen og det konseptet vi kan tilby?»
Jo, vi trenger å nå ut til Stortinget, og vi er avhengige av at internattilskuddet økes. Vi ønsker å kunne tilby et bredere tilbud, flere hybler, mer yrkesfaglige utdanninger, mer tilrettelegging og vi ønsker å øke det sosialmedisinske tilbudet for at elevene skal fortsette å oppleve trygghet og felleskap.

Gårsdagens besøk støtter oss i vårt mål om å fylle skolen med 248 elever, et elevantall vi er godkjent for.
Tone, Turid og Nina er helt tydelige på at vi er et behov og at mange ungdom og unge voksne trenger vårt konsept for å fullføre videregående opplæring. Heldigvis ser de også at vi faktisk er beredskap mot utenforskap. Takk for et tydelig engasjement, en god dialog og takk for at dere har troen på vårt konsept.