Sofia, 17

Jeg har aldri vært faglig sterk. Jeg bruker lang tid på å lære fagstoff. For meg er det utfordrende å sitte i samme rom som mange andre og å holde meg i ro. Som f.eks. å sitte stille i timene. På skolene som jeg har gått på før var det mye fokus på å holde seg til fagstoff at det ikke var tid til å ta en pause å snakke litt sosialt i timen. På feiring opplever jeg at det er tid til dette og det skaper ett bedre klassemiljø.

På Feiring opplever jeg å bli hørt når jeg forteller at jeg trenger en pause, eller om jeg kan jobbe på ett grupperom alene eller med en klassekamerat. De ansatte på skolen opprettholder alltid kommunikasjon så du vet de er der ved behov. Nå føler jeg at jeg får vist meg frem mer faglig enn tidligere. På feiring har de også vært veldig på å skape gode relasjoner og trygt miljø, noe som er veldig viktig for å trives.