Helse- og oppvekstfag

Vi tilbyr yrkesfag innen helse og oppvekstfag. Dersom du liker å jobbe med mennesker og ønsker et mer praktisk rettet utdanningsløp, kan dette være rett utdanningsprogram for deg. Etter gjennomført toårig skoleløp på yrkesfag, kan du fullføre den yrkesfaglige opplæringa med toårig læretid i bedrift, eller du kan ta Vg3 Påbygging til til generell studiekompetanse for å kvalifisere deg til videre studier på høyskole eller universitet.

Kort beskrivelse

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Denne utdanningen fører fram til mange forskjellige yrker med eller uten fag-/svennebrev. Fellestrekkene består i å arbeide med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Sunne holdninger, gode kommunikasjonsevner, empati og respekt for medmennesker er viktige egenskaper å ha. Du får innsikt og kunnskap om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og yrkesliv gjennom programfagene. I tillegg kommer yrkesfaglig fordypning (praksis).

Vg2 Helsearbeiderfag

Som helsefagarbeider vil du jobbe medmennesker i ulike livssituasjoner som har behov for helse- og omsorgstjenester. Sunne holdninger, gode kommunikasjonsevner, empati og respekt for medmennesker er viktige egenskaper å ha. På Vg2 Helsearbeiderfag vil du blant annet lære om helsefremmende arbeid (sykdomslære, sykepleie, kosthold, førstehjelp m.m.), yrkesutøvelse (etikk, planlegging, dokumentasjon, lover og forskrifter), kommunikasjon og samhandling (brukermedvirkning, observasjon og rapportering). I tillegg kommer yrkesfaglig fordypning (praksis).

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe med barn og unge i alderen 0 – 18 år i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. En barne- og ungdomsarbeider er en relasjonsarbeider og kunnskapsformidler som skal gi barn og unge en god barndom. På Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag vil du blant annet lære om barn og unges utvikling, praktisk-pedagogisk arbeid, samhandling og relasjoner, samt teknologi og lovverk. I tillegg kommer yrkesfaglig fordypning (praksis)

Vi tilbyr følgende:

Etter endt utdanning

Du kan eksempelvis arbeide med/i:

Etter Vg2 kan du søke læreplass, gå rett ut i jobb eller søke Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

 

 

Eli Fjellhaug

Avdelingsleder Helse og oppvekst/PåbyggKarriereveilederFeiring Videregående skole