«Dette er min siste sjanse!»

Nå skal du få muligheten til å bli kjent med Martine. Martine er 33 år, hun har tatoveringer fra håndledd og opp til skulderen. Martine er imøtekommende, omsorgsfull og inkluderende. Martine er elev på VG1 Helse- og oppvekst. Denne unge kvinnen er åpen om sin oppvekst og sine utfordringer. Tema er psykisk helse. Martine forteller at barndommen var trygg og hun har alltid hatt et godt forhold til sine foreldre og sin storebror. Vi forteller at mange av våre elever har oppvekstproblematikk og kan ha vokst opp i et utrygt hjem, men det er ikke en del av Martine sin historie.

Martine vet hva det vil si å være engstelig. Når hun ble 8 år startet nemlig utfordringene for Martine. Martine ble engstelig og fikk tvangstanker. «Det var enkelte ting jeg måtte fullføre, hvis ikke var jeg helt sikker på at mamma og pappa kom til å dø.» Frykt og angst for å miste de som var tryggheten. Martine ble ungdom og startet med selvskading, det var «viktig» å ha noe kontroll i sitt eget liv og dette hadde hun kontroll på. Trodde hun. Det var vanskelig å forstå følelser. «Jeg hadde mange venner og jeg hadde flere jeg stolte på, allikevel skled jeg unna vennene mine.»  Til tross for det gode forholdet til de som for oss alle bør være de nærmeste, følte Martine på ensomheten. De «nærmeste» har Martine mye dårlig samvittighet ovenfor, også i dag. «Jeg har vært og er jo til bry.»  Hvor mange av elevene våre har følt seg som en byrde både hjemme, på skolen og i samfunnet? Mange.

Utfordringene ble store i ungdomstiden og starten på videregående skole ble vanskelig. Martine følte hun fikk for lite bistand fra ulike instanser, hun ble sykere og sykere. Det ble brukt metoder for å hjelpe som ikke fungerte på Martine og det ble vanskelig å følge opp skolen. Faglig har Martine alltid vært sterk, men hvordan skal man klare å fullføre videregående skole når man er så mye til «bry» for seg selv?

Fontenehuset, som vi på Feiring videregående skole har et godt samarbeid med, ble redningen for Martine. Et midlertidig sted frem til Martine skulle satse, men hva skulle Martine satse på? Fem ganger har Martine startet på videregående tidligere, hva skulle gjøre at hun denne gangen fikk det til?  På Fontenehuset opplevde Martine mestring, tillit og Martine fikk muligheten til å bli en del av et fellesskap, noe hun ikke hadde vært en del av på lenge, bortsett fra under alle innleggelsene på akutt psykiatrisk på Ahus. Det var ikke det felleskapet «der inne» Martine ønsket.

 

Etter at hun ble en del av Fontenehuset og frem til i dag har Martine unngått innleggelser og Martine har fått mer tro på seg selv og sin fremtid. Hva skulle fremtiden bringe? Via Fontenehuset fikk Martine informasjon om Feiring videregående skole, vurderte oss nøye og søknaden ble etter hvert sendt. Hva gjorde at Martine stolte på oss og hva gjorde at Martine turte å prøve nok en gang? Martine hadde troen på konseptet og vårt tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring.

Martine ble elev ved Feiring videregående skole høsten 2023, men prosessen dit var noe tung for Martine, da ønsket var så stort. Martine tok stadig kontakt for å få informasjon om status når det gjaldt ventelisteplassen.  Ivrig og spent. Martine er som sagt 33 år og siden hun ikke har ungdomsrett igjen, var hun mye bekymret grunnet vår prioritering i inntaket. Ungdomsretten kommer først, så voksenretten, ungdom uten rett og voksen uten rett. Martine var «bakerst,» hva skulle Martine gjøre om hun ikke ble tatt inn som elev her på Feiring videregående skole? «Dette var min eneste sjanse til å kunne mestre å fullføre videregående skole.» Vi takker for tilliten.

 

Gleden var stor når vi siste dag i september kunne ringe Martine. Gleden var større hos Martine. Martine trodde det var en spøk. Det hadde vært en meget dårlig spøk. Martine startet som elev ved Feiring videregående skole høsten 2023. I denne klassen opplevde Martine det noe vanskelig at aldersforskjellen til en del av elevene ble stor og Martine fikk forståelse fra lærere og det ble tilrettelagt i denne situasjonen. Martine er svært interessert i fagene og opplever det positivt at hun er eldre når hun skal fullføre videregående opplæring. «Det er positivt å ta utdanning i voksen alder, mer livserfaring gjør at man kan forstå fagstoffet mer og man har mer positive holdninger til skole. Ikke minst motivasjon.» Martine ler når hun spør: « Du, tror du jeg kan få låne helsefagbøkene for neste år?» Klart du kan.

Vi på Feiring har praksis i yrkesfag, akkurat som den offentlige skolen. Vi bistår elevene i å finne praksisplasser, men Martine hadde et eneste ønske. Martine har praksis på Fontenehuset, der mestringsfølelsen og den «gode» historien startet.

Martine har søkt skoleplass her på Feiring for neste år, men hva hun skal bli, det vet hun ikke ennå. «Hvordan skal jeg kunne vite det? Det er jo så mye å velge i, men en ting vet jeg, det er at Feiring fortsatt er min eneste sjanse til å kunne få en utdannelse. Det har jeg jo lyst på.»

Det er ikke bare utdanningen Martine har satt søkelys på dette halve året. Martine har skrevet bok som er gitt ut av Lyrikkforlaget. Boka heter «Da det stormet som verst.» En diktbok med Martine`s sterke historie. La meg gi deg noe å tenke på:

ta fart
ta sats
og hopp i det

drømmene
blir ikke nådd
fra sidelinjen

Det å stå på sidelinjen å følge Martine er inspirerende. Det å være en del av den gode historien er motiverende for oss. Vi jobber alltid mot at elevene skal innse at de er gode nok, at de kan nå drømmene sine og vi beviser at de har noen som har troen på dem, nemlig oss på Feiring videregående skole.