Fullfør videregående opplæring ved å ta vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Vårt Påbygg-tilbud

Feiring vgs vil sette opp en klasse på 20 elevplasser til høsten i vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Studiet er teoretisk og består av fagene historie, matematikk (2P-Y), naturfag, norsk og kroppsøving. I tillegg vil elevene kunne velge ett valgfag. (Hvilke fag elevene kan velge, er ikke avgjort ennå.)

Å ta Påbygg kan være krevende, men på Feiring vgs vil elevene ha to lærere i alle fag. Elever som trenger det vil også få spesialpedagogisk oppfølging. Lærerne vil i samråd med eleven, prøve å finne undervisningsopplegg og lærestrategier som passer for den enkelte – men hovedjobben må gjøres av eleven selv. Læring er arbeid, men det skal være et arbeid som vi liker å gjøre for oss selv og sammen med andre. I et inkluderende læringsmiljø vil alle kunne «senke skuldrene» og fokusere på sin egen læring.

Hvorfor Påbygg?

Etter denne ett-årige utdanningen vil eleven ha et vitnemål som kvalifiserer for høyere utdanning på høyskole eller universitet.

Hvem kan ha interesse av denne utdanningen?

De som har bestått (har karakterer i alle fag) vg1 og vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram:

  • De som ønsker å ta høyere utdanning på høyskole eller universitet
  • De som ikke har søkt læreplass.
  • De som ikke har fått læreplass.
  • De som har mistet læreplassen.
  • De med fagbrev og som ønsker å kvalifisere seg for høyrere utdanning.

Søk nå

I tillegg kommer opptakskravene til skolen. (Se under menyvalget Søk skoleplass – klikk HER.)
I et skolemiljø der alle har behov for særskilt tilrettelegging, blir fellesskapet gjerne sterkere!