Fokus på samarbeid mellom skolen og NAV

Tirsdag 26. mai fikk vi endelig gjennomført et lenge planlagt møte (utsatt pga Korona) med ungdomsteamene og andre representanter fra NAV Eidsvoll, NAV Ullensaker og NAV Nes.

Vi fikk presentert skolens tilbud og sammen drøftet vi tilbudets betydning for en stor gruppe ungdommer og unge voksne. Det er mange i denne gruppen som følges opp av NAV og som trenger særskilt tilrettelagt opplæring for å fullføre videregående. Det er viktig å prioritere utdanning for unge brukere som mangler kvalifikasjoner, fordi fullført videregående opplæring nærmest er en forutsetning for inngang til arbeidsmarked eller høyere utdanning.

Vi ønsker å møte andre som også har fokus på ungdom og unge voksne som trenger særskilt tilrettelegging som for eksempel Oppfølgingstjenesten (OT), Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), arbeidsmarkedsbedrifter og andre. Vi er tilbake i Feiring i juni og vil gjerne avtale møter hvor vi kan presentere tilbudet for flere. Ta kontakt for å avtale tid på firmapost@feiring-vgs.no eller telefon 400 09 141.

Som det fremgår av bildet gjennomfører vi disse møtene innenfor rammene helsemyndighetene har satt. Vi vil strekke oss langt for å legge til rette for slike møter.