To «søsterskoler» – en på vestlandet og en på østlandet

Nå som driftstillatelsen fra Udir er kommet – tillatelsen til å starte en ny skole som skal tilby særskilt tilrettelagt opplæring – kan vi presentere administrasjonen i ny-etablerte Feiring videregående skole.

En nydelig fredag i i begynnelsen av juni kom dette firkløveret på tur til Bergen, til Krokeide vgs, for å møte nøkkelpersoner på Krokeide som har drevet skole som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring i mange år.

Krokeide Vgs og Feiring vgs er begge eid av Stiftelsen Krokeide. Skolene vil utvikle sin egenart innen rammene av samme skolekonsept, og vil ha utstrakt samarbeid på administrasjons- og markedsområdet, men også på skole og opplæring, samt miljø. Tilbudet på begge skolene vil styrkes gjennom dette samarbeidet.