Hvem kan søke til Feiring vgs?

Vi får en del henvendelser nå på hvem som kan søke til skolen, og vi vil gjerne klargjøre en del ting:

Feiring vgs er en landsdekkende friskole som kan ta inn ungdom med rett til videregående opplæring og voksne med – og uten – rett til videregående opplæring. Det vil si at alle kan søke på en utdanning på Feiring vgs – også de som kommer rett fra ungdomsskolen, de som har prøvd videregående opplæring uten å fullføre, de uten utdanning eller de som trenger en ny utdanning.

Dersom vi har flere søkere enn studieplasser, vil vi måtte prioritere søkere. Se skolens inntaksreglement på siden Søk skoleplass.

Opptakskriteriene er også beskrevet på siden Søk skoleplass. Det er bare tre – ufravikelige -opptakskriterier som er like for alle som søker. Flere har spurt om de kan søke for det om de mangler karakterer fra ungdomskolen. Svaret på det er: JA. Vi teller ikke poeng for opptak. Vi må bare ha dokumentert at søker har fullført (ikke bestått) grunnskolen.

De som ikke kan søke, er de som har behov for å ta fag om igjen for å forbedre karakterene sine – de må gjøre dette som privatister.

Dersom dere lurer på noe, må dere ta kontakt med oss på telefon 400 09 141.